Oldal kiválasztása

“A legnagyobb gondolkodók érdeme épp abból áll, hogy a meglévő
könyvektől és hagyományoktól függetlenül annak adtak kifejezést,
amit ők maguk gondoltak és nem annak, amit elődeik vagy a
körülöttük élő emberek. Mindegyikünk tehát figyelje, lesse és
fogja meg ama tiszta gondolatait, amelyek az ember tudatában
időnként néha felcikáznak és tüzet fognak. Ez a belső villámfény
hasonlíthatatlanul nagyobb jelentőségű valamennyiünk számára,
mintha a költők s bölcsek egész csillagraját tanulmányozzuk.”
– Ralph Waldo Emerson